'StilteWerk'           

Meditatie    Stilte    Bezinning    Natuurlijke Therapie

 
 

Kosmische Energieën 2017

 

Aarde en mensheid maken momenteel een belangrijke periode van ingrijpende veranderingen door. Oude manieren van denken, voelen en handelen moeten plaats maken voor een geheel nieuw spiritueel bewustzijn. Een nieuwe tijd breekt aan. Een nieuw spiritueel-kosmisch licht gloort aan de horizon.

De geboorte van dit nieuwe kosmische licht heeft grote gevolgen. Ongekende ontwikkelingen en mogelijkheden dienen zich aan. Er ontstaat nieuwe hoop. Maar de veranderingen gaan ook gepaard met moeilijkheden en problemen. Onzekerheid, verwarring, angst en chaos werpen hun schaduw vooruit. Vertrouwde structuren, ideeën en zienswijzen raken aan het wankelen. Op veel plaatsen in de wereld worstelen mensen met dreiging of onhoudbare situaties

De mensheid staat er echter nooit alleen voor. Ook nu niet. Vanuit hogere kosmische dimensies is veel hulp beschikbaar voor wie zich daarvoor open stelt. Meesters, Engelen, Aartsengelen, Elohim en Wezens vol Licht bieden liefdevolle ondersteuning aan. Machtige spirituele wezens staan de mensheid terzijde.

Op deze pagina wordt met enige regelmaat informatie geplaatst afkomstig van deze hogere intelligenties. De informatie wordt overgebracht in de vorm van korte teksten. De teksten geven altijd de actuele energie weer van een spiritueel wezen, zoals deze door Edwin Valentijn wordt waargenomen.

Laat de teksten en afbeeldingen in stilte op U inwerken. Stel U vervolgens open voor de spirituele energie van het wezen waarvan de informatie afkomstig is. Mediteer enige tijd en wees ontvankelijk voor leiding en hulp, ongeacht in welke vorm deze zich manifesteert. Volg hierna gedurende de dag aandachtig wat er gebeurt. Dagelijkse herhaling van deze procedure strekt tot aanbeveling.

 

Wilt U per E-mail op de hoogte blijven wanneer een nieuwe bijdrage verschijnt? Meldt U zich dan aan voor de maillijst 'Kosmische Energieën' via deze link.

 

 

 

 

Mayaniah

Deva van het nieuwe Kosmische Licht                 21 maart 2017


Klasse: Kristal-Deva                                                  Actuele kleur: Goud-Geel


Kosmische Energie voor de komende periode  - Mildheid en Nieuw Elan


Te midden van dreiging, chaos en instabiliteit wordt een nieuw Bewustzijn geboren. Een nieuw Kosmisch Licht gloort aan de horizon. Het is een zacht Licht vol mildheid, vriendelijkheid en troost. Maar ook een Licht van hoop, glorie en een nieuw spiritueel elan.

Het nieuwe Kosmische Licht kondigt de komst aan van een groot Spiritueel Leraar, een machtige Genezer, een nieuwe Avatar. Maar blijf wel waakzaam!

De nieuwe Avatar zal namelijk niet verschijnen in de vorm van één bepaald persoon. En ook niet als het speciale voorrecht van één bepaalde groep, partij, spirituele stroming of religieuze elite.

Het nieuwe Kosmische Licht schijnt over de gehele Aarde. En de nieuwe Avatar zal verschijnen in alle mensen van goede wil.

Wees open voor dit nieuwe Kosmische Licht. Bereid je voor. Maak jezelf gereed!


Corresponderende edelsteen --- Regenboog Mayaniet
Uriel

Kosmische Lichtbrenger voor de Aarde                9 januari 2017

 

Klasse: Aartsengel                                                           Actuele kleur: Blauw

 

Kosmische Energie voor de komende periode - Vrede en Innerlijk Licht

 

Kun je innerlijk gelijkmoedig en vredig blijven ondanks alle zwaarte? Kun je een luchtige houding aannemen op momenten dat alles stagneert? Lukt het je om in contact te blijven met jouw innerlijk Licht, zelfs wanneer in de wereld om jou heen alles zinloos lijkt en zonder hoop?

Kun je moed opbrengen en dit innerlijk Licht laten schijnen ten aanzien van negativisme, onrecht, chaos en geweld?

Onderschat nooit de kracht van jouw liefdevolle aanwezigheid. Eén kaars kan een hele kamer verlichten. Er zijn slechts enkele lichtjes nodig om de duisternis te verdrijven en een ruimte te vullen met warmte en een aangename sfeer.

Durf je verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen innerlijk Licht? Durf je een heldere Spirituele Vlam te zijn in deze donkere tijd? Durf je een Lichtdrager te zijn die de weg wijst naar een Nieuwe Aarde?

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

 

 

Lao Tse

Meester van Innerlijke Rust                               11 oktober 2016

 

Klasse: Meester van Wijsheid                                    Actuele kleur: Blauw-Grijs

 

Kosmische Energie voor de komende periode - Rijping en Vernieuwing

 

Verwelkom de momenten van rust en inkeer in je leven. Wees nooit bang voor stilte. Niet altijd kan er sprake zijn van actie en bloei. Er zijn perioden waarin verval optreedt en alles tot stilstand komt. Dat is een Kosmische Wet.

Het kan niet voortdurend zomer zijn. Soms is het winter en ligt alles braak. Dan breekt er een periode van wachten aan. Wachten op een nieuwe lente. Wachten op nieuwe Innerlijke Kiemen die zullen ontluiken.

Loop niet weg voor een periode waarin alles kaal lijkt en leeg. Blijf ontvankelijk wanneer zich een tijd aandient van wachten. Want het is een gezegende tijd. Het is een tijd van rust en vernieuwing waarin de dingen kunnen rijpen.

Er worden nieuwe zaadjes gezaaid. Plotseling merk je dat er een nieuw Licht is. Een nieuwe Tijd breekt aan. Een nieuwe Roos komt tot bloei ........

 

 

 

 

 

 

 

Kwan Yin

Meester van Overgave                                                20 juli 2016

 

Klasse: Vrouwelijk Meester                                           Actuele kleur: Roze-Wit

 

Kosmische Energie voor de komende periode ----- Rust en Introspectie

 

Mensen kijken op dit moment bezorgd naar de vele ontwikkelingen in de wereld en vragen zich af: Waar gaat dit naar toe? Wat is de zin van dit alles? Hoe kan dit worden opgelost? Wat kan ik zelf doen?

Maar de vraag is niet zozeer wat je kunt doen. De vraag is op welke plaats jij zoekt naar antwoorden. Zoek je de antwoorden in boeken of op het internet? Zoek je ze in ideologieën, propaganda of religieuze overtuigingen? Laat jij je leiden door autoriteiten en machthebbers? Of ga je voor antwoorden op zoek in de stilte van jouw eigen hart?

Echte spirituele antwoorden worden nooit gevonden in de wereld. Ze worden gevonden door stille introspectie op het Ware Zelf. Hoeveel tijd maak jij dagelijks vrij voor bezinning? Hoe groot is jouw verlangen naar hoger inzicht? Welke prijs ben je bereid te betalen voor werkelijke Vrede?

 

 

 

 

 

 

 

Calzas

Bode van Vernieuwing                                              15 juni 2016

 

Klasse: Engel                                                         Actuele kleur: Licht Amber

 

Kosmische Energie voor de komende periode --- Nieuwe Ontdekkingen

 

Dit zijn tijden van Verandering en Vernieuwing. Dat geldt voor ieder individu, maar zeker ook voor de wereld als geheel. Een nieuw Licht gloort aan de horizon. Een nieuw Bewustzijn staat op het punt om geboren te worden.

Kijk diep in jezelf. Onderzoek grondig wat er wil veranderen. Welke verouderde vormen van denken, voelen of handelen dienen je niet meer? Welke nieuwe wegen kondigen zich aan? Zijn er achterhaalde manieren van doen, die jou nog steeds parten spelen?

Verbind je in stilte met mijn amber-kleurig Licht. Ik zal je tonen welke stappen je dient te nemen. Ik laat jou zien hoe je veilig oude bekende wegen kunt verlaten. Ik geef je zachte duwtjes in je rug, zodat je begint te bewegen in de richting van het Nieuwe. Rustig ga je op weg. Stap voor stap voor stap ........

 

 

 


 

  


Raphael                                                   

Kosmische Genezer                                                     30 mei 2016

 

Klasse: Aartsengel                                                  Actuele kleur: Goud-Groen

 

Kosmische Energie voor de komende periode  ----   Empathie en Heling

 

Neem regelmatig de tijd om simpelweg 'te zijn' in plaats van 'te doen'. Tijd om 'te laten gebeuren' in plaats van 'te streven naar'.

Wanneer jij van jouw kant stopt met 'willen', dan kunnen de dingen zich ontwikkelen zoals zij zich ontwikkelen. Wanneer jij van jouw kant stopt met verzet, dan kan het Leven zich ontvouwen zoals Het zich wil ontvouwen.

Met een open Hart luister je naar het Universum. Met stille aandacht ervaar je de stroom van het Leven. Als een prachtige bloem wend jij je vol vertrouwen tot het Licht.

Dan zal de Kosmos op het juiste moment aan jou openbaren, wat er 'te doen' is

 

 

 

 

 

 

 

Metatron                                                  

Kosmische Initiator                                                      8 mei 2016

 

Klasse: Aartsengel                                                 Actuele kleur: Kristallijn-Wit

 

Kosmische Energie voor de komende periode  ----  Meditatie en Inzicht

 

Er is maar één Waarheid en die wordt gevonden in de stilte van het Hart. Wie stil kan zijn en innerlijk luistert, zal de stille stem horen die Waarheid spreekt. Het is de stem van het goddelijke dat in ieder mens aanwezig is. En deze stem is je ware spirituele Leraar - altijd.

Wanneer door het beoefenen van stilte alle op het ego gerichte gedachten en emoties tot rust komen, dan zal er een stille innerlijke ruimte ontstaan waarin een ontmoeting kan plaats vinden met jouw eigen innerlijke Guru. Want deze stille innerlijke ruimte is de enige ware Tempel. Deze Tempel is heilig. Hier vindt de ontmoeting plaats met God.

Wees stil en ontvang voeding, goddelijke leiding en inspiratie vanuit deze Bron.